EDITORIAL BOARD

(Melakukan pertimbangan laporan reviewer tentang keputusan akhir untuk penerimaan atau penolakan manuskrip dipublikasikan dalam jurnal ilmiah)

Ir. Ahmad Syauqi, M.Si.Manajer Jurnal sejak 2015 -(Univ. Islam Malang)

 

Ir. Tintrim Rahayu, M.Si. (Univ. Islam Malang)

Ir. H. Saimul Laili, M.Si. (Univ. Islam Malang)

 

Dr. Ari Hayati, M.P. (Univ. Islam Malang)

 

Dr. Nour Athiroh AS, S.Si., M.Kes. (Univ. Islam Malang)

Drs. Hari Santoso, M.Biomed. (Univ. Islam Malang)

Hasan Zayadi, S.Si., M.Si. (Univ. Islam Malang)

 

Dr. Nurul Jadid Mubarakati, S.Si.,M.Si. (Univ. Islam Malang)

Dr. Ratna Djuniwati Lisminingsih, M.Si. (Univ. Islam Malang)

 

Husain Latuconsina, S.Pi.,M.Si. (Univ. Islam Malang)

Dr. Gatra Jayanti, S.Si.,M.Si. (Univ. Islam Malang)

 

Hamdani D Prasetyo, S.Si., M.Si. (Univ. Islam Malang)

 

-----------------------------------------------

Reviewer