REVIEWER

(Melakukan Evaluasi manuskrip dengan tujuan memastikan suatu karya ilmiah mempunyai kualitas keilmuan -Sains- yang tinggi) 

Prof. Sutiman B. Sumitro, M.Sc.,D.Sc. (Univ. Brawijaya) Scopus ID: 55218596400

    

Prof, Dr. Luchman Hakim, M.Sc. (Univ. Brawijaya) Scopus ID: 55293349000

 

Dr. Agus Dharmawan, M.Si. (Univ. Negeri Malang)

Dr. Nour Athiroh AS, S.Si., M.Kes. (Univ. Islam Malang) Scopus ID: 56106983200

Dr. Ari Hayati, M.P. (Univ. Islam Malang)

 

Dr. Nurul Jadid Mubarakati, S.Si.,M.Si. (Univ. Islam Malang)

Dr. Sama' Iradat Tito, M.Si. (Univ. Islam Malang)

 

Ir. Tintrim Rahayu, M.Si. (Univ. Islam Malang)

 Ir. Ahmad Syauqi, M.Si. (Univ. Islam Malang) Scopus ID: 57213365187

 

Ir. H. Saimul Laili, M.Si. (Univ. Islam Malang)

 

Drs. Hari Santoso, M.Biomed. (Univ. Islam Malang)

Hasan Zayadi, S.Si., M.Si. (Univ. Islam Malang)

 

Husain Latuconsina, S.Pi.,M.Si. (Univ. Islam Malang)

 

-----------------------------

 Dewan Editor