(1)
CharisB.; PagalayU.; HariyadiM.; WadjdiM. Optimalisasi Formula Kandungan Zat Bahan Pakan Domba Dan Kambing Dengan Multivariate Linear Regression. e-JBST 2022, 8, 46-55.