[1]
mujalifah mujalifah, SantosoH., and saimul laili, “Kajian Morfologi Ikan Nila (Oreochromis niloticus) Dalam Habitat Air Tawar dan Air Payau”, e-JBST, vol. 3, no. 3, pp. 10-17, Jan. 2018.