(1)
mujalifah, mujalifah; SantosoH.; laili, saimul. Kajian Morfologi Ikan Nila (Oreochromis Niloticus) Dalam Habitat Air Tawar Dan Air Payau. e-JBST 2018, 3, 10-17.